Κυριακή, 10 Αυγούστου 2014

undefinedΓια πρώτη φορά Δικαστήριο στην Ελλάδα (Το Ειρηνοδικείο Χανίων), ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΙ στην Τράπεζα Πειραιώς ,καθώς επίσης και σε οποιοδήποτε γενικό ή και ειδικό διάδοχο αυτής, προσωρινώς, ήτοι για 2 έτη, την παρακράτηση από δανειολήπτη, κάθε ποσού με αυτόματες λήψεις εκ του λογαριασμού, που τηρεί σ αυτές και είναι προορισμένος, για την καταβολή οποιασδήποτε επιδοτήσεως εκ μέρους του ΟΠΕΚΕΠΕ ή άλλου ιδιωτικού ή δημόσιου Φορέα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ:

Δανειολήπτης , Αγρότης από χωριό της περιοχής Κισσάμου Χανίων, χρεωμένος σε τέσσερις Τράπεζες "ανάσανε" με την με ημερ 7-5 -2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής, για χρονικό διάστημα δύο ετών, ώστε να επανεκτιμηθεί εκ νέου από το Δικαστήριο, η οικονομική της κατάσταση και αναλόγως αυτής, να μειωθεί ή αυξηθεί ή διατηρηθεί, το ύψος των μηνιαίων χρηματικών καταβολών, ενώ με την ίδια απόφαση διασώζονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία του δανειολήπτη, ιδιαίτερα η κατοικία της και αποτρέπονται όλα τα καταδιωκτικά μέτρα εκ μέρους των πιστωτριών Τραπεζών...

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας ο εν λόγω καταναλωτής -δανειολήπτης είναι μέλος της, η απόφαση του Δικαστηρίου των Χανίων, αφορά δανειολήπτη αγρότη, 44 ετών, έγγαμο, με δύο ανήλικα παιδιά η σύζυγος είναι εποχιακά εργαζόμενη.
Η συνολική της χρέωση και στις τέσσερις πιστώτριες Τράπεζες φθάνει στο ποσό των 35.281,31 ευρώ.

Εισόδημα που διαθέτει:Εισόδημα που διαθέτει είναι 487,39 ευρώ ετησίως , από γεωργικό εισόδημα συν 1996,54 ευρώ ετησίως, από επιδότηση ελαιόλαδου Εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος διαβίωσής της οικογένειας του που ο ίδιος δηλώνει, στην υποβληθείσα αίτηση ανέρχεται στο ποσό των 1.000 Ευρώ/μηνιαίως

Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει:

α)κατοικία 80,00 τ.μ ,στην περιοχή σε χωριό , της Κισσάμου
β) Το 1/3 από αγροτεμάχια με ελιές
γ) 1)Ι.Χ εμπορικής αξίας 1.500Ευρώ 2)Αγροτικό εμπορικής αξίας 2000 ευρώ

Το Ειρηνοδικείο Χανίων, σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι ο καταναλωτής - δανειολήπτης πληρεί τις προϋποθέσεις υπαγωγής της , στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010, (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του, του χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, η οποία ισχύει για δύο έτη, δηλ. μέχρι 7-05 του έτους 2016 το παρακάτω περιεχόμενο.

  1. ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΙ την λήψη κάθε καταδιωκτικού μέτρου , κατά του δανειολήπτη , την μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης των χρεών του δανειολήπτη.
  2. ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΙ στην Πιστώτρια (Τράπεζα Πειραιώς), καθώς επίσης και σε οποιοδήποτε γενικό ή και ειδικό διάδοχο αυτών, προσωρινώς ήτοι για δύο έτη, την παρακράτηση από τον δανειολήπτη κάθε ποσού με αυτόματες λήψεις εκ του λογαριασμού που τηρεί σαυτην με αριθμό ΧΧΧΧΧΧ και είναι προορισμένος για την καταβολή οποιασδήποτε επιδοτήσεως εκ μέρους του ΟΠΕΚΕΠΕ ή άλλου ιδιωτικού ή δημόσιου Φορέα
  3. ΡΥΘΜΊΖΕΙ τις μηνιαίες καταβολές των δόσεων ,όλων των δανείων που αναγράφονται στην ως άνω αίτηση, υποχρεώνοντας τον αιτούντα να καταβάλλει προς τους πιστωτές 150 ευρώ, μηνιαίως, συμμέτρως διανεμόμενο προς τις πιστώτριες Τράπεζες..Το ποσό αυτό είναι κατώτερο της δικής του πρότασης στο σχέδιο συμβιβασμού,( ο ίδιος είχε προτείνει 200 ευρώ/μηνιαίως).
  4. ΕΠΙΤΡΈΠΕΙ στον αιτούντα , χωρίς να τον υποχρεώνει, να μην καταβάλλει προς τους καθ ων πιστωτές τις μηνιαίες χρηματικές καταβολές της ως άνω ρύθμισης για δύο (2) αποκλειστικά μήνες εκάστου έτους και συγκεκριμένα για τους μήνες, εντός των οποίων εορτάζονται α)το Πάσχα και β) τα Χριστούγεννα.
  • Blog Archive