Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2014

Προς εκποίηση και το οπτικοακουστικό αρχείο της ΕΡΤ

Posted by ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩ Τετάρτη, Αυγούστου 06, 2014
Νύχτα κατέθεσε η κυβέρνηση και την τροπολογία με την οποία μεταβιβάζονται τα περιουσιακά στοιχεία της ΕΡΤ στη ΝΕΡΙΤ και αλλάζει τις διαδικασίες επιλογής των μελών του Εποπτικού και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ.

Παράλληλα, παρατείνονται για ένα τρίμηνο οι συμβάσεις του προσωπικού που «έχει προσληφθεί ...
ώστε να καταστεί δυνατή η συνέχιση του έργου της ειδικής διαχείρισης και η εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος από τη ΝΕΡΙΤ Α.Ε. μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης του αναγκαίου για τη λειτουργία της προσωπικού, που βρίσκονται ήδη στο τελικό στάδιο και αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί εντός των επομένων τριών μηνών» (αναδημοσίευση από την "Αυγή" ).

 
Ο Υπουργός θα διορίζει και πάλι το Δ.Σ. στη ΝΕΡΙΤ - 
Τρίμηνη παράταση των συμβάσεων στη ΝΕΡΙΤ

Απορία προκαλεί το γεγονός ότι ενώ παραχωρείται το ακίνητο της Αγ. Παρασκευής, όπου και οι εγκαταστάσεις, εξαιρείται από «το εν λόγω δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής το οπτικοακουστικό, έντυπο και φωτογραφικό αρχείο της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε., επί του οποίου η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο αρχείο εξαιρείται, καθώς αποτελεί ένα από τα φιλέτα της ΕΡΤ που θα δοθούν για εκμετάλλευση σε ιδιώτες. Ανεξάρτητα αν αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του τόπου...

Όσον αφορά τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου, επιλέγονται από τη διάσκεψη των προέδρων της Βουλής «κατόπιν εισήγησης του υπουργού που είναι αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης και διορίζονται με απόφασή του».

Δίνεται, μάλιστα, παράταση στη θητεία των ήδη υπαρχόντων μελών μέχρι να ολοκληρωθεί η νέα διαδικασία. Ας σημειωθεί ότι στον υπάρχοντα νόμο προβλέπεται η επιλογή των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου να γίνεται από επιστημονικό φορέα (πανεπιστήμιο) σε συνεργασία με ανεξάρτητο φορέα αξιολόγησης.

 Όλα αυτά καταργούνται και αποφασίζει ο «πανταχού παρών και τα πάντα πληρών» Υπουργός...


ertopen
  • Blog Archive