Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014

 
Η ευρωπαϊκή νομοθεσία, την οποία επικαλέστηκε η κυβέρνηση προκειμένου να αιτιολογήσει την ιδιωτικοποίηση της "μικρής" ΔΕΗ, δεν απαιτεί την .... μερική ή την πλήρη ιδιωτικοποίηση δημόσιων εταιριών.
 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Κομισιόν, 
«η οδηγία 2009/72/ΕΚ για την ηλεκτρική ενέργεια αποσκοπεί στην απελευθέρωση του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και την εισαγωγή του ανταγωνισμού μέσω, μεταξύ άλλων, του διαχωρισμού των διαχειριστών των συστημάτων μεταφοράς από τις κάθετα ολοκληρωμένες επιχειρήσεις.
Ωστόσο, η οδηγία σε καμία περίπτωση δεν απαιτεί τη μερική ή πλήρη ιδιωτικοποίηση δημόσιων εταιρειών».
  • Blog Archive