Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

Posted by ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ Σάββατο, Σεπτεμβρίου 20, 2014
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, με την υπ’ αριθμ. 144/2014 ομό­φωνη απόφασή του, εξέδωσε το παρακάτω ψήφισμα υπέρ της άμεσης κατάργησης των διοδίων στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς ζητά την άμεση κατάργηση των δι­οδίων στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας..... Ο ήδη επιβαρυμένος οικογε­νειακός προϋπολογισμός, ειδικά πολιτών που ζουν σε όμορες περιοχές ύπαρξης των διοδίων, αλλά και η αναγκαιότητα, λόγω έλλειψης χρημά­των, να χρησιμοποιούνται παράπλευροι δρόμοι, οι οποίοι δεν τηρούν τις ανάλογες προδιαγραφές, με αποτέλεσμα να προκαλούνται συχνότατα θα­νατηφόρα ατυχήματα, καθιστούν την κατάργηση των διοδίων επιτα­κτική! Ενώνουμε τη φωνή μας και με τις θέσεις της Περιφέρειας Θεσσα­λίας και των άλλων δημοτικών συμβουλίων του νομού μας, ελπίζοντας να εισακουστούμε».
  • Blog Archive