Σάββατο, 27 Ιουνίου 2015

Περισσότερα από 35.000 τα εργατικά ατυχύματα ετησίως στην Ελλάδα

Posted by ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ Σάββατο, Ιουνίου 27, 2015
Περισσότερα από 35.000 εργατικά ατυχήματα σημειώνονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, με περισσότερα από τα μισά να αποσιωπώνται ή να συγκαλύπτονται.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία Eurostat ...στις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες αναφέρονται μόλις τα μισά εργατικά ατυχήματα. Τα υπόλοιπα, αποσιωπούνται και συγκαλύπτονται, με ευθύνη τόσο των εργοδοτών, όσο και των εργαζομένων που τραυματίζονται.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), το 2013 σημειώθηκαν 5.126 ατυχήματα εκ των οποίων τα 42 θανατηφόρα, ενώ, συμπληρωματικά, σύμφωνα με την έκθεση του ΙΚΑ το 2009 (την τελευταία χρονιά για την οποία έχει δημοσιοποιήσει στατιστικά στοιχεία), έγιναν 9.436 ατυχήματα εκ των οποίων τα 55 θανατηφόρα.

Αν προστεθούν οι παραπάνω αριθμοί, συνολικά συμβαίνουν περίπου 16.000-17.000 εργατικά ατυχήματα ετησίως, εκ των οποίων 120-190 είναι θανατηφόρα, δηλαδή περισσότερα από 45 ατυχήματα ημερησίως.

Όμως, με δεδομένο ότι περίπου το ποσοστό των ατυχημάτων που δηλώνονται δεν ξεπερνάει το 50%  τα επίσημα στοιχεία της ευρωπαϊκής Eurostat ανεβάζουν τον αριθμό των εργατικών ατυχημάτων στην Ελλάδα σε 35.000 ετησίως περίπου.


tvxs
  • Blog Archive