Παρασκευή, 11 Απριλίου 2014

Με λεφτά φορολογουμένων και ΕΣΠΑ οι ιδιωτικές επενδύσεις στο Ελληνικό

Posted by ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩ Παρασκευή, Απριλίου 11, 2014

Με τα χρήματα των άλλων (των φορολογούμενων πολιτών, του ΕΣΠΑ και άλλων κοινοτικών προγραμμάτων) ετοιμάζονται να γίνουν προς όφελος συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων οι –πολυδιαφημισμένες από την κυβέρνηση- επενδύσεις στο Ελληνικό.
σύμβαση για το Ελληνικό αφήνει τη...
δυνατότητα στον επενδυτή να χρηματοδοτήσει μέρος του έργου, όχι με δικά του χρήματα, όπως αφήνουν έντεχνα να εννοηθεί, αλλά με χρήματα του ελληνικού δημοσίου, του ΕΣΠΑ ή άλλων κοινοτικών προγραμμάτων.
ellinik_1Δεν έχουν τηρηθεί τα όσα προβλέπονται στην Οδηγία 2001/42/ΕΚ, σχετικά με την «εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων», που επιβάλλει τη σύνταξη Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Δεν εφαρμόστηκε η Διεθνής Σύμβαση του Aarchus, η οποία, προκειμένου να εξασφαλίσει τη διαφάνεια τέτοιων έργων, επιβάλλει ότι, «στο ενδιαφερόμενο κοινό παρέχονται έγκαιρα και πραγματικά δυνατότητες να συμμετάσχει στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά με το περιβάλλον και, για το σκοπό αυτό, έχει το δικαίωμα να διατυπώνει παρατηρήσεις και γνώμες, όταν όλες οι επιλογές είναι ακόμη δυνατές, στην αρμόδια αρχή ή αρχές πριν από τη λήψη της απόφασης για τη συναίνεση ανάπτυξης».
(πληροφοριες απο nez.gr)
  • Blog Archive