Σάββατο, 26 Απριλίου 2014

ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Posted by ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩ Σάββατο, Απριλίου 26, 2014


Πρέβεζα: Στην Περιφέρεια για 50 χρόνια το παλιό στρατόπεδο στο κάστρο του Αγίου Ανδρέα

Το δημοσίευμα που παρουσιάζουμε ουσιαστικά αποκαλύπτει την συνεργασία Δήμων και Ενόπλων Δυνάμεων στην ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση της γης μέσω του ...Ταμείου Εθνικής Άμυνας.

Κανένας βεβαίως δεν εξηγεί γιατί ο Στρατός δεν παραχωρεί δωρεάν τη γη που απελευθερώνει στους πολίτες, αλλά αντίθετα μηχανεύεται κόλπα με τους δημάρχους ώστε να χρεώνει τους δημότες. Οι οποίοι τελικά καλούνται να πληρώσουν για κάτι που τους ανήκει και που τελικά δεν επιστρέφει στους ίδιους. Οι δήμαρχοι βρίσκουν την ευκαιρία να εμπορευματοποιήσουν την κοινωνική περιουσία, γεμίζοντας τον τόπο κεφετέριες και εμπορικές εκμεταλλεύσεις.


Εμείς καλούμε τους κατοίκους των τοπικών κινωνιών να αντιδράσουν και να διεκδίκήσουν την ελεύθερη χρήση της κοινωνικής περιουσίας. Ο Στρατός να επιστρέψει στις τοπικές κοινωνίες τις εκτάσεις που απελευθερώνει, χωρίς κανένα αντίτιμο.
ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΜΑΥΡΙΣΤΕ ΤΗ ΝΔ, ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΤΟΥΣ.
ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΗ ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ  
Διαβάστε:

Άκρως επωφελής για τα συμφέροντα του Στρατού και του κοινωνικού συνόλου η παραχώρηση στρατοπέδου στην Πρέβεζα

Άκρως επωφελής για τα συμφέροντα του Στρατού και του κοινωνικού συνόλου αποτελεί η παραχώρηση του παλιού  στρατοπέδου του Αγίου Ανδρέα στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. Η εν λόγω παραχώρηση έγινε κατόπιν σχετικής Απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΔΕ/ΤΕΘΑ), δρομολογηθείσα  στο πλαίσιο της υφιστάμενης Στρατηγικής  του ΥΠΕΘΑ, περί αξιοποίησης της ακίνητης (σχολάζουσας) περιουσίας του, και επί τη βάσει της αρχής των υπέρ ΤΕΘΑ ανταποδοτικών ωφελημάτων.
Συγκεκριμένα η παραχώρηση του δικαιώματος επιφανείας έγινε για 49 έτη...
έναντι οικονομικού ανταλλάγματος (Εδαφονόμιο),  που θα καταβληθεί  από την Περιφερειακή Ενότητα Πρεβέζης  προς το ΤΕΘΑ, συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500.000€), καταβλητέου εντός 28 ετών.

Επιπλέον, με την συμφωνία προβλέπεται συνεκμετάλλευση του  ΤΕΘΑ επί  παντός είδους εμπορικών δραστηριοτήτων ήθελον αναπτυχθεί εντός του αναπλασσόμενου κάστρου,  από την Περιφερειακή Ενότητα Πρεβέζης.

Ακολουθεί ανακοίνωση του Ταμείου Εθνικής Άμυνας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, Υπ’ αριθμ. “2”, της 25 ΑΠΡ 2014 (Παραχώρηση της Χρήσης του στρδου “Δούκα”, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας)Ολοκληρώθηκαν πρόσφατα οι διαδικασίες παραχώρησης της χρήσης του στρατοπέδου “ΔΟΥΚΑ” (γνωστό ως κάστρο “Αγίου Ανδρέα”) , στην περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας,κατόπιν Απόφασης τηςΔιοικητικής Επιτροπής του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΔΕ/ΤΕΘΑ).

Η εν λόγω παραχώρηση, η οποία θεωρείται πρωτοποριακή στον ευρύτερο χώρο της διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας, έχει μεγάλη συμβολική σημασία και είναι άκρως επωφελής,  τόσο για  τα συμφέροντα του Στρατού και των Στελεχών του, όσο και ευρύτερα του κοινωνικού συνόλου, δεδομένου ότι συντελέσθηκε  στο πλαίσιο της υφιστάμενης  Στρατηγικής του ΥΠΕΘΑ, περί ορθολογιστικής αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του, βάσει της αρχής των υπέρ ΤΕΘΑ ανταποδοτικών ωφελημάτων και της εν γένει προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων προς το κοινωνικό σύνολο.Η παραχώρηση γίνεται για χρονικό διάστημα 49 ετών, βάσει του Κεφαλαίου Γ΄ (άρθρα 18) του Ν.3986/2011, περί «Δικαιώματος Επιφανείας επί Δημοσίων Κτημάτων»Το οικονομικό αντάλλαγμα (εδαφονόμιο) για την εν λόγω παραχώρηση, που θα καταβληθεί από την Περιφερειακή Ενότητα Πρεβέζης προς το ΤΕΘΑ, θα ανέλθει συνολικά στο ποσό του 1.500.000 ευρώ, με χρονικό όριο αποπληρωμής τα πρώτα 25 έτη.Η όλη συμφωνία, θα επικαιροποιηθεί με ανάλογη Προγραμματική Σύμβαση, που θα συσταθεί μεταξύ ΤΕΘΑ και Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας  στο αμέσως  προσεχές διάστημα, στην οποίαν  προβλέπεται εκτός των άλλων και η συνεκμετάλλευση του ΤΕΘΑ, επί διαφόρων εμπορικής μορφής δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν στο εν λόγω ακίνητο (Κάστρο “Αγίου Ανδρέα”), από την Περιφερειακή  Ενότητα Πρέβεζας, όπως επί παραδείγματι εστιατόρια, κυλικεία κλπ, στα πλαίσια του προγράμματος ανάπλασής του.

  • Blog Archive