Κυριακή 20 Απριλίου 2014


Πολλοί είναι οι ταξιώδες που χρησιμοποιούν ως μέσω για τις εκδρομές του λεωφορεία και πούλμαν, ωστόσο λίγοι είναι αυτοί που γνωρίζουν ποια είναι τα δικαιώματά τους.


Οπως γραφει και η δικηγόρος με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο Δίκαιο του Internet και την τηλεπικοινωνιών, Χρύσα Τσιώτση ο κανονισμός 181/2011 δημοσιεύθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2011 και οι διατάξεις του ετέθησαν σε εφαρμογή την 1η Μαρτίου 2013. Ο κανονισμός εφαρμόζεται στα...

δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων (άνω των 250 χλμ.) ενώ ορισμένες από τις διατάξεις του εφαρμόζονται σε όλα τα δρομολόγια, συμπεριλαμβανομένων των δρομολογίων μικρών αποστάσεων.

Τα νέα δικαιώματα για τα δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων ( άνω των 250 χλμ.) περιλαμβάνουν ανάμεσα σε άλλα, τα εξής:

επαρκή συνδρομή, όπως ελαφρά γεύματα και αναψυκτικά και, όταν είναι αναγκαίο, κατάλυμα για έως τρεις διανυκτερεύσεις, με κάλυψη μέχρι 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση με εξαίρεση βέβαια τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως , περιπτώσεις δυσμενών καιρικών συνθηκών και μεγάλων φυσικών καταστροφών επίσης ανάλογη συνδρομή προβλέπεται κ σε περίπτωση που ένα ταξίδι διάρκειας τριών και πλέον ωρών ματαιώνεται ή η αναχώρηση καθυστερεί για περισσότερο από 90 λεπτά παράλληλα, προβλέπεται εγγύηση επιστροφής χρημάτων ή μεταφοράς με άλλο δρομολόγιο σε περιπτώσεις υπεράριθμων κρατήσεων θέσεων ή σε περίπτωση ματαίωσης ή καθυστέρησης άνω των 120 λεπτών προβλέπεται αποζημίωση ίση προς το 50% της αξίας του εισιτηρίου σε περίπτωση καθυστέρησης της αναχώρησης για περισσότερο από 120 λεπτά από την προβλεπόμενη ώρα ή σε περίπτωση ματαίωσης του ταξιδιού και αδυναμίας του μεταφορέα να εξασφαλίσει στον επιβάτη είτε άλλο δρομολόγιο είτε επιστροφή της αξίας του εισιτηρίου υποχρέωση πληροφόρησης σε περίπτωση ματαίωσης του δρομολογίου ή καθυστέρησης της αναχώρησης. προστασία επιβατών σε περίπτωση θανάτου, τραυματισμού, απώλειας ή φθοράς μετά από οδικό ατύχημα, όπως π.χ προβλέπεται διανυκτέρευση έως δύο νύχτες σε ξενοδοχείο, συνολικού ποσού 80 ευρώ για την κάθε διανυκτέρευση δωρεάν συνδρομή στα άτομα με αναπηρία και στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, τόσο στους τερματικούς σταθμούς όσο και επί του μέσου μεταφοράς εφόσον παραστεί ανάγκη, δωρεάν μεταφορά συνοδών

Tα δικαιώματα που θα εφαρμόζονται σε όλα τα δρομολόγια
μη επιβολή διακρίσεων όσον αφορά τους ναύλους και τους όρους της σύμβασης σε βάρος επιβατών βάσει της ιθαγένειάς τους μη διακριτική μεταχείριση ατόμων με αναπηρία και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, καθώς και χρηματική αποζημίωση για την απώλεια ή ζημία του εξοπλισμού κινητικότητάς τους σε περίπτωση ατυχήματός τους κατά τη διάρκεια του ταξιδίου τους καθιέρωση ελάχιστων κανόνων για τν ταξιδιωτική ενημέρωση όλων των επιβατών πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, καθώς και γενική ενημέρωση αναφορικά με τα δικαιώματά τους στους τερματικούς σταθμούς

Επίσης, πρέπει να υπάρχει διαθέσιμος μηχανισμός διεκπεραίωσης καταγγελιών από τους μεταφορείς, για όλους τους επιβάτες, όπως, ανεξάρτητοι εθνικοί φορείς σε κάθε κράτος μέλος με εντολή να εφαρμόσουν τον κανονισμό και ανάλογα με την κάθε περίπτωση να επιβάλουν τις αντίστοιχες ποινές.
  • Blog Archive