Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014

Καθυστέρηση παίζει η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος στην υπόθεση χρηματοδότησης του επικουρικού ταμείου των ασφαλιστών και των εργαζομένων στις...
ασφαλιστικές εταιρείες, ενώ παράλληλα δεν φαίνεται διατεθειμένη να αμφισβητήσει στη δικαιοσύνη τη νομιμότητα της κυβερνητικής παράμβασης.

Ενώ χθες δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος του Υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση σύμφωνα με την οποία καταργούνται μία σειρά κοινωνικών πόρων σε ασφαλιστικά ταμεία από 1η/1/2015 μεταξύ των οποίων και η εργοδοτική εισφορά στο Tαμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών  Επιχειρήσεων (ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ),  το διοικητικό συμβούλιο της ΕΑΕΕ δηλώνει ότι θέλει μελέτη προκειμένου να εκτιμήσει πόσο θα είναι το ύψος της εργοδοτικής εισφοράς προς το Ταμείο αλλά και το είδος, ενώ προσθέτει ότι δεν προτίθεται να κινηθεί κατά του νόμου.

Όπως είναι γνωστό στον νόμο 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα, στο άρθρο πρώτο και ειδικότερα στην υποπαράγραφο ΙΑ.3, της παραγράφου ΙΑ περιλαμβάνονται ρυθμίσεις με τις οποίες καταργούνται από 1.01.2015 οι διατάξεις που προέβλεπαν την είσπραξη κοινωνικών πόρων υπέρ των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ.

Ειδικότερα σε ότι αφορά το ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ σύμφωνα με τον νόμο και τη εγκύκλιο καταργούνται:

Το ισόποσο του δύο επί τοις εκατό (2%) επί  των ασφαλίστρων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των κλάδων πυρός, ατυχημάτων εν γένει και αυτοκινήτων. Στον βασικό κλάδο «Ατυχημάτων εν γένει» περιλαμβάνονται τα εργατικά ατυχήματα, τα προσωπικά ατυχήματα, η γενική αστική ευθύνη, η εμπιστοσύνη υπαλλήλων, η θραύση κρυστάλλων, η ληστεία και η ευθύνη εργολάβων.
Το ισόποσο του ένα επί τοις εκατό (1%) επί των ασφαλίστρων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των κλάδων Μεταφορών, θαλάσσης, Ευθύνης,  Αποζημιώσεως χαλάζης, κλοπής, κτηνών, πίστεως, θραύσεως, μηχανών πλοίων και  αεροσκαφών, νομικής προστασίας και ειδικών κινδύνων.
Το ισόποσο του πέντε επί τοις εκατό (5%) επί των ασφαλίστρων του πρώτου μόνον έτους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής και κεφαλαιοποίησης και προσθέτων καλύψεων επί  του αυτού ασφαλιστηρίου καθοριζομένου  ανωτάτου ορίου ασφαλίστρων για τον υπολογισμό του εν λόγω ποσοστού ίσου προς έξι επί τοις εκατό (6%) επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου.
Το ισόποσο του ένα επί τοις εκατό (1%) επί των ασφαλίστρων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων παντός κλάδου.
H Ομοσπονδία των Εργαζομένων στις Ασφαλιστικές εταιρείας (ΟΑΣΕ) με παρεμβάσεις χαρακτήρισε παράνομη την παρέμβαση της κυβέρνησης και στο ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ καθώς το εν λόγω Ταμείο είναι ιδιωτικού δικαίου, επαγγελματικό ταμείο και σε κάθε περίπτωση οι εισφορές της εργοδοτικής πλευράς περιλαμβάνονται στη συμφωνία εργοδοτών, εργαζομένων και συνταξιούχων και την συμβολαιογραφική πράξη που περιέγραφε το νέο του καταστατικό.

Η ΟΑΣΕ έχει υποστηρίξει ακόμη ότι η κυβέρνηση πέρα από κάθε λογική και κάθε νομιμότητα, έρχεται να αθετήσει την υπογραφή της, επεμβαίνοντας παράνομα σε ένα Ιδιωτικό Ταμείο και προσπαθώντας τελικά να το καταστρέψει. Μετά το PSI επιδιώκει να δώσει ένα ακόμη χτύπημα στο Ταμείο και στους πεντέμισι χιλιάδες συνταξιούχους και οκτώμισι χιλιάδες ασφαλιστικούς υπαλλήλους που θα δουν να πετσοκόβονται ακόμα μια φορά οι τωρινές και οι μελλοντικές συντάξεις τους.

Η πλευρά των εργαζομένων που έχουν πλειοψηφία στη διοίκηση του ταμείου ανέμεναν την θέση της ΕΑΕΕ σχετικά με την παρέμβαση της κυβέρνησης. Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΑΕΕ συζήτησε πρόσφατα το όλο θέμα και η επιστολή που έστειλε στο διοικητικό συμβούλιο του ταμείου μάλλον απογοήτευσε τους εργαζόμενους.

Ειδικότερα σύμφωνα με την επιστολή που έχει στην κατοχή του το nextdeal.gr, η ΕΑΕΕ δεν επιθυμεί να προσβάλει τις ρυθμίσεις του νέου νόμου. Επίσης η ΕΑΕΕ και οι εταιρείες μέλη της επιθυμούν το ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ, το Επαγγελματικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης των εργαζομένων στην ασφαλιστική αγορά να συνεχίσει την αυτόνομη πορεία του προς όφελος των εργαζομένων στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης, ως ταμείο υποχρεωτικής συμμετοχής και κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα.

Τοποθέτηση όμως ως προς το ύψος και τη φύση της εργοδοτικής εισφοράς θα υπάρξει ευθύς ως τεθούν από τη προσωρινή διοικούσα επιτροπή υπόψη τους διοικητικού συμβουλίου τα διάφορα εναλλακτικά αναλογιστικά σενάρια που θα επιτρέπουν την διαμόρφωση άποψης για τη σχέση εργοδοτικής εισφοράς και παροχών.

Επίσης η ΕΑΕΕ θεωρεί δεδομένο ότι όπου τα διάφορα σενάρια εισφορών καταλήγουν σε μείωση παροχών αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται οριζόντια τόσο σε παλαιούς (προς του 10993) όσο και νέους ασφαλισμένους (μετά το 1993) για όλες τις κατηγορίες παροχών.

Επίσης, οι συνταξιούχοι αρνήθηκαν να έχουν εκπροσώπηση στο προεδρείο γιατί δεν προτάθηκε κάτι ανάλογο και στην ΕΑΕΕ. Τέλος να σημειωθεί ότι στις 27 Μαΐου θα συνεδριάσει για πρώτη φορά το 90μελες γενικό συμβούλιο του Ταμείου το οποίο απαρτίζουν  40 εργαζόμενοι, 20 εργοδότες, 20 συνταξιούχοι και 10 εκπρόσωποι διαμεσολαβούντων και εργαζομένων στη διαμεσολάβηση.

nextdeal.gr
  • Blog Archive