Τρίτη, 1 Ιουλίου 2014

Σε ισχύ τίθεται από την 1η Ιουλίου ο νέος νόμος για τα οχήματα που είναι ανασφάλιστα.

Με τον Ν. 4261/14 η κυβέρνηση ευελπιστεί πως θα εντοπίσει πιο γρήγορα όσους κατόχους αυτοκινήτων δεν έχουν ασφαλίσει τα οχήματά τους, ενώ οι ποινές θα είναι πολύ πιο αυστηρές απ' ότι στο παρελθόν. Σε περίπτωση που κάποιος οδηγός ανασφάλιστου οχήματος εμπλακεί σε ατύχημα, ο παραβάτης θα έρθει αντιμέτωπος με ποινές φυλάκισης από 2 μήνες έως και ένα χρόνο, ενώ αν οι άνδρες της αστυνομίας τον σταματήσουν για ένα απλό έλεγχο και διαπιστωθεί πως....
είναι ανασφάλιστο το αυτοκίνητο, τότε ο παραβάτης θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο που φτάνει μέχρι και τα 750 ευρώ.
Η εξέλιξη αυτή προκαλεί σίγουρα «πονοκέφαλο» στους οδηγούς που δεν έχουν ασφαλίσει τα αυτοκίνητά τους, οι οποίοι σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχαίας υπολογίζονται στους 18.500.

 Τι προβλέπει ο Ν. 4261/14

 - Οι ασφαλιστικές εταιρείες πλέον θα μπορούν να αντιτάξουν τη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης, έναντι του ζημιωθέντος τρίτου μετά την πάροδο 16 ημερών από την επομένη της ημερομηνίας που ορίζεται με το ασφαλιστήριο ότι λήγει η ισχύς της, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή ενημέρωση του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου.
- Ο ασφαλισμένος θα πρέπει να καταβάλει το κόστος του ασφαλίστρου μέχρι τη λήξη του, χωρίς πλέον να έχει την δυνατότητα αποπληρωμής του έως και 30 ημερών μετά.
- Κυρώσεις για τους κατόχους οχημάτων, όπως αφαίρεση των πινακίδων, της άδειας ικανότητας του οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας για 10 μέρες, αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας για δύο χρόνια σε περίπτωση ατυχήματος ή για 3 χρόνια, σε περίπτωση υποτροπής

. Διοικητικές κυρώσεις:

 - Αφαίρεση των πινακίδων, του διπλώματος οδήγησης του οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας για 10 μέρες.
 - Αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας για δύο χρόνια σε περίπτωση ατυχήματος ή για 3 χρόνια, σε περίπτωση υποτροπής.
- Χρηματικό πρόστιμο υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου, με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, 500 ευρώ για τα επιβατικά και 250 ευρώ για τα δίκυκλα.

 newsbomb
  • Blog Archive