Σάββατο, 26 Ιουλίου 2014

Σημαντική απόφαση για δάνεια και κάρτες

Posted by ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ Σάββατο, Ιουλίου 26, 2014
Με απόφαση των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης, τον Απρίλιο 2014 γίνεται  ΔΕΚΤΗ ανακοπή , και ακυρώνει Διαταγή Πληρωμής Τράπεζας στο σύνολό της,

δεχόμενη ότι δεν επιτρέπεται οι Τράπεζες να καθορίζουν μονομερώς το επιτόκιο δανεισμού αλλά και ότι απαγορεύεται να χρεώνονται τόκοι υπολογιζόμενοι με επιτόκιο υψηλότερο του καθοριζόμενου με Νόμο εξωτραπεζικού επιτοκίου.

 Δέχεται δηλαδή η απόφαση...
αφενός ότι το μέγιστο επιτόκιο με το οποίο επιτρέπεται να δανείζουν οι Τράπεζες είναι το εξωτραπεζικό, το οποίο σήμερα ανέρχεται σε 5,75%, και αφετέρου ότι είναι παράνομος ο όρος στις τραπεζικές συμβάσεις που επιτρέπει στην Τράπεζα μονομερή καθορισμό των επιτοκίων, κάτι που οδηγεί στην πιθανή ακύρωση χιλιάδων συμβάσεων!


Η απόφαση αυτή, με την οποία ο οφειλέτης βγαίνει από τον Τειρεσία, σημαίνει ότι χιλιάδες δανειολήπτες των οποίων οι συμβάσεις επί έτη χρεώθηκαν με υπέρμετρα ή και αυθαίρετα, μονομερώς καθορισμένα επιτόκια, ανώτερα του νόμιμου εξωτραπεζικού ή και όχι, και στη συνέχεια καταγγέλθηκαν συνεχίζοντας να φουσκώνουν με θεόρατα επιτόκια υπερημερίας, δικαιούνται εντός 15 εργασίμων ημερών από την επίδοση της διαταγής πληρωμής να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη και να την ακυρώσουν.

Περαιτέρω ανοίγει ο δρόμος στους δανειολήπτες για άσκηση αγωγής με την οποία θα επανακαθορίζεται το χρέος τους στο νόμιμο ύψος του από την αρχή της σύμβασης.
  • Blog Archive