Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Μεγάλο κούρεμα χρέους για οικογένεια δανειοληπτών, από την Χερσόνησο Κρήτης

Posted by ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 01, 2014
"ΒΟΜΒΑ για το Τραπεζικό Σύστημα, η  υπαρ. 463/2014  Απόφαση του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, όπου για υπερχρεωμένη οικογένεια δανειοληπτών από την Χερσόνησο Ηρακλείου, " κουρεύτηκε" το χρέος της ,ποσό 561.296,52 ευρώ , σε ποσοστό "κουρέματος "76%, από το συνολικό ποσό χρέους, των 741.539,72 ευρώ.

Αναλυτικά  ,πρόκειται για... δανειολήπτες 44 ετών και οι δύο , Ιδιωτικούς υπαλλήλους, με δύο παιδιά ανήλικα , οι ποιοι συμμετέχουν στην υπερχρέωση ,σε τέσσερις Τράπεζες,είτε ως οφειλέτες είτε ως εγγυητές αλλήλων.

Οι εν λόγω δανειολήπτες, ζήτησαν να ενταχθούν στο ν.3869/2010, λόγω της μείωσης των εισοδημάτων τους και αδυναμίας να πληρώσουν τις οφειλές τους.

Οι πιστώτριες Τράπεζες ,με τις προτάσεις τους αρνήθηκαν τις αιτήσεις, προτείνοντας τους ισχυρισμούς και τις ενστάσεις "της αοριστίας " , πάρα ταύτα δεν έγιναν δεκτοί από το δικαστήριο, προχωρώντας την εξέταση των αιτήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3869/2010, καθώς τα πραγματικά περιστατικά απέδειξαν πως η αδυναμία των δανειοληπτών , δεν οφείλεται σε δόλο, αλλά στην γενικότερη οικονομική συγκυρία και της μειώσεως των εισοδημάτων τους

ΕΙΣΌΔΗΜΑ που διαθέτουν :Το εισόδημα και των δύο συζύγων, προέρχεται από την μισθοδοσία τους, ως Ιδιωτικοί υπάλληλοι , ποσό 1285,85 ευρώ, για τον σύζυγο και 865,37 ευρώ, για την σύζυγο ,συνολικό οικογενειακό εισόδημα που συγγκεντρώνεται φθάνει στα 2.151,22 ευρώ. Άλλη πηγή εισοδήματος δεν αποδείχτηκε, ότι διαθέτουν οι αιτούντες.Το ποσό που είναι αναγκαίο να δαπανάται μηνιαίως, για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών τους ,εκτιμήθηκε από το Δικαστήριο σε 1400 ευρώ, των αιτούντων και των τέκνων τους ,αλλά και το κόστος φιλοξενίας των γονιών της αιτούσας ,που δεν διαθέτουν εισόδημα.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ που διαθέτουν είναι :

Ο σύζυγος διαθέτει α)50% μονοκατοικία 148 τ.μ και βοηθητικούς χώρου 115,63 β) 50% από οικοπεδο 433,97τμ γ) 50% από μονοκατοικία 145,54 τ.μ δ)50% μονοκατοικία 67 τ.μ ε)50% από οικόπεδο επιφάνειας 80τ.μ ζ) πέντε αγροτεμάχια μονοετούς καλλιέργειας και ένα αγροτεμάχιο με ελαιοδενδρα

Έχει ακόμα στην κυριότητα του δύο Ι.Χ
Η σύζυγος διαθέτει α)50% μονοκατοικία 148 τ.μ και βοηθητικούς χώρου 115,63 τ.μβ) 50% από οικοπεδο 433,97τ.μ
οικόπεδο 50% 291,00 τ.μ
Έχει ακόμα στην κυριότητα της ένα Ι.Χ
Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, με την υπαρ 463/2014 " σημαντική " απόφαση του, καθόρισε για την υπερχρεωμένη οικογένεια των δανειοληπτών ,τα εξής :
I)ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ την συν εκδίκαση των αιτήσεων και των δύο συζύγων για μείωση εξόδων.
ΙΙ)ΧΟΡΗΓΕΊ , περίοδο χάριτος , πενταετία
ΙΙΙ)ΡΥΘΜΊΖΕΙ , τα χρέη των δανειοληπτών με μηνιαίες καταβολές προς τις πιστώτριες τους επί μία πενταετία 

IV)ΕΞΑΊΡΕΙ από την εκποίηση την κύρια κατοικία των αιτούντων συνιδιοκτησία τους κατά ποσοστό 80% του αιτούντος και 20% της αιτούσας,
v)ΥΠΟΧΡΕΏΝΕΙ τους αιτούντες να καταβάλλουν εις ολόκληρο έκαστος για τη διάσωση της κυρίας κατοικίας τους για 10 χρόνια (120 μηνιαίες δόσεις) το ποσό των 559,03 ευρώ
Συμπερασματικά: ¨Για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , που ως αρμόδιος Φορέας συνέδραμε την οικογένεια των δανειοληπτών σε όλα τα επίπεδα,και μερίμνησε της εντάξεως του στον Νόμο Κατσέλη, θεωρείται θετικότατη η υπαρ 463/2014 απόφαση, του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου ,καθώς διασώθηκαν και άλλα ακίνητα που η οικογένεια των δανειοληπτών εκτός της πρώτης κατοικίας έχει στην κατοχή της. 

Με την απόφαση αυτήν, σαφώς δίνεται ένα "μεγάλο μάθημα" αλλά και καλό μήνυμα ,στα διάφορα "παπαγαλάκια" που αποτρέπουν τους δανειολήπτες ,που έχουν περιουσία να ενταχθούν στο νόμο 3869/2010, για τα "υπερχρεωμένα νοικοκυριά" παραμυθιάζοντας τους, ότι δεν εντάσσονται εκείνοι που έχουν ακίνητη περιουσία , εκτός της πρώτης κατοικίας.
  • Blog Archive