Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014

Αυτό ήταν το δάσος. 
Και τώρα πια μεταμορφώνεται…  

Τότε δάσος. Τώρα αυτό. 

Δεν θα σχολιάσω τα μπλε λεωφορεία. 
Φωτογραφία: Μαρία Ανδρεάδου, Aπό :http://news.youropia.gr/post.php?id=62849
  • Blog Archive