Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014

''Μπλοκάρουν'' τις προσφυγές κατά του ΕΝΦΙΑ

Posted by ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ Δευτέρα, Δεκεμβρίου 15, 2014
Στη λήψη μέτρων, τα οποία προφανώς στοχεύουν στην αποθάρρυνση των φορολογουμένων να ασκούν ενδικοφανείς προσφυγές κατά του ΕΝΦΙΑ, προχωρούν οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες με αιτιολογία την ....
πτωτική πορεία των δημοσίων εσόδων που συνεχίζεται και το Δεκέμβριο. Συγκεκριμένα, με εγκύκλιο που εξέδωσε η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων ουσιαστικά «μπλοκάρει» τις προσφυγές των φορολογουμένων, καθώς προβλέπει γραφειοκρατικές διαδικασίες και ταλαιπωρία για όσους αποφασίζουν να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις του υπουργείου Οικονομικών. Παράλληλα έχει δοθεί προφορική εντολή στις εφορίες όλης της χώρας να μην χορηγούν φορολογική ενημερότητα εάν πρώτα δεν εξοφληθεί η δόση του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων. 

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Μαυραγάνης παρεμβαίνει στο θέμα, προκειμένου οι φορολογούμενοι να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ενδικοφανή προσφυγή μέσω διαδικτύου, προκειμένου να αποφύγουν την ταλαιπωρία που προκαλεί η νέα εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Ειδικότερα, η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων καταργεί την εύκολη διαδικασία για την υποβολή ενδικοφανών προσφυγών - μεχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περισσότερες από 90.000 προσφυγές για τον ΕΝΦΙΑ - και επαναφέρει σε ισχύ εγκύκλιο της 4ης Μαρτίου του 2014, που προέβλεπε μια απίστευτη γραφειοκρατική διαδίκασία. 

Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος που επαναφέρεται σε ισχύει προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου της υπόθεσης τον οποίο αποστέλλει μέσω της υφιστάμενης ηλεκτρονικής εφαρμογής στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών. 

Στον ηλεκτρονικό φάκελο περιλαμβάνονται σε ψηφιακή μορφή: 
α) το διαβιβαστικό έγγραφο του φυσικού φακέλου της υπόθεσης προς την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, με συνημμένη την κατάσταση των εγγράφων που προβλέπεται 
β) η ενδικοφανής προσφυγή, 
γ) η αίτηση αναστολής στην περίπτωση υποβολής της, 
δ) τα έγγραφα που προσκόμισε ο υπόχρεος σε μαγνητική μορφή, 
ε) οι εκθέσεις ελέγχου, 
στ) οι προσβαλλόμενες πράξεις, 
ζ) οι αιτιολογημένες απόψεις της φορολογικής αρχής επί των ισχυρισμών του υπόχρεου, καθώς και η) κατάσταση - πίνακας των προσβαλλόμενων πράξεων. 

Αντίθετα, με την εγκύκλιο που έπαυσε να ισχύει, ο υπάλληλος της εφορίας δεν χρειαζόταν να συγκροτήσει ηλεκτρονικό φάκελο ούτε να συντάξει έγγραφο με τις αιτιολογημένες απόψεις της Διοίκησης έναντι των ισχυρισμών του φορολογούμενου. 

Πληροφορίες αναφέρου ότι έχει δοθεί εντολή σε όλες τις εφορίες να ζητούν παρατύπως να καταβληθεί αρχικά η δόση του ΕΝΦΙΑ που λήγει τον Δεκέμβριο και μετά να εκδίδουν φορολογική ενημερότητα. Δηλαδή, ακόμη και οι συνεπείς φορολογούμενοι θα πρέπει να πληρώσουν τη δόση του Δεκεμβρίου, αλλιώς δεν θα λαμβάνουν φορολογική ενημερότητα. 

Η εντολή αυτή έρχεται σε συνέχεια προηγούμενης εντολής για πάγωμα των επιστροφών φόρων, ασχέτως εάν οι φορολογούμενοι έχουν ή όχι οφειλές προς το δημόσιο.
  • Blog Archive