Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΠΟΛΙΤΗ: Αφήνουν απροστάτευτα θύματα ρατσιστικής βίας κ΄ trafficking

Posted by ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩ Παρασκευή, Ιουνίου 06, 2014

Τον κίνδυνο να μείνουν απροστάτευτες οι πιο ευάλωτες ομάδες αλλοδαπών, όπως τα θύματα ρατσιστικής βίας, θύματα εμπορίας ανθρώπων, ειδικές κατηγορίες ανηλίκων και οι ασθενείς, καθώς και όσοι ήδη είχαν λάβει ειδική άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη.
Ο κίνδυνος είναι άμεσος επειδή ο νέος...
Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου, προβλέπει μεν την χορήγηση αυτής της ειδικής άδειας, η ρύθμιση όμως που θα υλοποιεί αυτήν την πρόβλεψη δεν έχει ακόμη κατατεθεί στο Κοινοβούλιο.
Ως εκ τούτου, ο Συνήγορος θεωρεί ότι πρέπει τουλάχιστον να παραταθεί η ισχύς της προηγούμενης διαδικασίας για τη χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 3386/2005 μέχρι να υπάρξει νέα συνολική νομοθετική ρύθμιση.
Συγκεκριμένα, το σχέδιο του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης πουείχε κατατεθεί στη Βουλή προέβλεπε τη συνέχιση της χορήγησης άδειας διαμονής γιαανθρωπιστικούς λόγους. Η προτεινόμενη ρύθμιση μάλιστα χορηγούσε αυτήν την ειδική άδεια διαμονής επιπλέον στα θύματα και τους ουσιώδεις μάρτυρες ρατσιστικών πράξεων, στους πολίτες τρίτων χωρών που απασχολήθηκαν μειδιαίτερα καταχρηστικούς όρους εργασίας και στους πολίτες των οποίωναπορρίπτεται αίτηση για διεθνή προστασία.
Ο Συνήγορος είχε σχολιάσει με ικανοποίηση την προτεινόμενη αλλαγή του μεταναστευτικού κώδικα και είχε προτείνει για διευκόλυνση των αιτούντων, που διαμένουν εκτός Αττικής και θα μπορούσαν να υπαχθούν στις σχετικές διατάξεις, να προβλεφθεί η δυνατότητα υποβολής των σχετικών αιτήσεών τους στις οικείες αποκεντρωμένες διοικήσεις.
Η αντιπαράθεση, όμως, στη Βουλή κατά τη σχετική συζήτηση κατέληξε στην απόσυρση ολόκληρου του άρθρου περί ανθρωπιστικών λόγων που δικαιολογούν ειδική άδεια διαμονής, με αποτέλεσμα να δημιουργείται εν δυνάμει σημαντικό κενό για τους αλλοδαπούς που χρήζουν ειδικής προστασίας. Παρότι το υπουργείο είχε δεσμευθεί ότι θα επαναφέρει στη Βουλή τη ρύθμιση περί χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους αυτό δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα.
Ο Συνήγορος θεωρεί επιβεβλημένο να παραταθεί η ισχύς της προηγούμενης διαδικασίας για τη χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους (άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 3386/2005) μέχρι να υπάρξει νέα νομοθετική ρύθμιση. Η Aνεξάρτητη Aρχή ζητά, επίσης, να θεσπιστεί άμεσα ειδική διάταξη που θα διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους.
nez.gr
  • Blog Archive